news center

[照片] The Vissai Ninh Binh球员的第一次审判

[照片] The Vissai Ninh Binh球员的第一次审判

作者:高炔  时间:2017-07-09 17:14:11  人气:

25/8天,人民法院宁平省开设一审审理,判处道德莱,居住在海防市有9名球员的足球俱乐部宁平水泥Vissai为“赌博“被告Dao Duc Loi和Tran Manh Dung被判处30个月监禁被判缓刑27个月,被告人Le Quang Hung和Nguyen Manh Dung适用54个月的试用期被告包括黎文悦,范萱富褚玉映,阮文红,阮嘉Tu和菲·安疃将收到的有期徒刑缓刑24个月句子,试用期为48个月/ 被告在审判时 (照片:Van Dat / VNA)被告Nguyen Manh Dung在审判中 (图片:Van Dat / VNA)被告Le Quang Hung在审判中 (照片:Van Dat / VNA)被告Tran Manh Dung在审判中 (图片:Van Dat / VNA)被告Dao Duc Loi在审讯中 (照片: